Kursnummer: 20170127

Kliniskt tillämpad urodynamik


Kursdatum 31 Jan, 2018 - 02 Feb, 2018
Kursorter Stockholms län
Sista ansökningsdag 19 Nov, 2017
Nivå
  • Färdiga specialister (Fortbildning)
  • Läkare under specialistutbildning/ST

1. Kurstitel

Kurstitel

Kliniskt tillämpad urodynamik

Sökord

Klinisk fysiologi,Urodynamik,Urologi,Gynekologi,LUTS,Urininkontinens

2. Målgrupp

Nivå

Färdiga specialister (Fortbildning), Läkare under specialistutbildning/ST

Specialitet

Klinisk fysiologi, Obstetrik och gynekologi, Urologi

Andra yrken

Annan Yrkeskategori
, Biomedicinsk Analytiker

Ytterligare information

Kursen är lämplig för biomedicinska analytiker, uroterapeuter samt ST-läkare och färdiga specialister inom Klinisk fysiologi, Urologi och Gynekologi som önskar fortbilda sig inom ämnet urodynamik.

3. Behovsbeskrivning

Behovsbeskrivning

Den urodynamiska undersökningen är en komplex undersökningsmetod avsedd för att tillämpas på komplexa patientfall i syfte att vägleda vidare handläggning. Det är av stort värde för remittenter från de urologiska och gynekologiska specialiteterna att få fördjupad kunskap om symptomatologi/ patofysiologi vid aktuella tillstånd samt när det är indicerat med urodynamisk undersökning. Det är även av stort värde att utifrån många patientfall förstå och lära sig grunderna kring tolkning av urodynamiska undersökningar (inklusive felkällor) för att lättare tillgodogöra sig undersökningssvaren.

För deltagare som till vardags arbetar med att utföra och/eller tolka urodynamiska undersökningar (inklusive arrangörerna av kursen) är det också mycket värdefullt att få möjlighet att grundligt diskutera undersökningsförfarande, kvalitetskontroll, felkällor och tolkning av undersökningsresultat. Detta bidrar till att bibehålla / höja kvaliteten på såväl utförande som tolkning samt stimulerar till nya frågeställningar och potentiella utvecklings/forskningsområden.

4. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målsättningen med kursen är att ge deltagarna fördjupad insikt i tolkningsmetodik av urodynamiska undersökningar och därigenom bättre förstå och tillämpa undersökningsresultatet i den kliniska vardagen. Att bidra till att rätt patienter remitteras till urodynamisk undersökning.

Resultat för deltagaren

Ökad förståelse kring samt kunskap i att tolka urodynamiska undersökningar. Ökad kunskap om vikten av hög kvalitet i undersökningsförfarandet samt risken med potentiella felkällor. Ökad färdighet i att tolka och tillgodogöra sig resultatet av urodynamiska undersökningar.

Resultat för patient och samhället

Kursgivaren tror att kursen ger kunskaper som bidrar till att rätt patienter kommer till urodynamisk undersökning och även kan bidra till en ökad kvalitet vid såväl utförande som tolkning av urodynamiska undersökningar. Båda dessa punkter ökar vårdkvaliteten.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2008:17
- Bild- och funktionsmedicin, Klinisk fysiologi: del av delmål 5, del av delmål 9, del av delmål 12
- Urologi: delmål 9

SOSFS 2015:8
- Klinisk fysiologi: delmål c2
- Urologi: c9
- Obstetrik och gynekologi: c9

5. Program

Schema

PRELIMINÄRT SCHEMA

ONSDAG 31 januari 2018

- 09:00-10:00 Registrering + fika

- 10:00-10:15 Välkomna + allmän information (Karin Magnusson, Lena Svensson & Ann-Sofi Andersson)

- 10:15-12:00 Kliniskt tillämpad urodynamik
(Karin Magnusson, Lena Svensson och Ann-Sofi Andersson)

- 12:00-13:00 Lunch

- 13:00-14:30 Forts Kliniskt tillämpad urodynamik

- 14:30-15:00 Fika

- 15:00-17:00 Avflödeshinder, KAD/RIK, atonisk blåsa, föreläsning + grupptolkning av patientfall
(Anders Claezon)

- 18:00 Kursmiddag

TORSDAG 1 februari 2018

- 8:30-10:00 Blåsfunktionsrubbningar + grupptolkning av patientfall (Tareq Alsaody)

-10:00-10:30 Fika

- 10:30-12:00 forts Blåsfunktionsrubbningar + grupptolkning av patientfall (Tareq Alsaody & Karin Magnusson)

- 12:00-13:00 Lunch

- 13:00-14:30 forts Blåsfunktionsrubbningar + grupptolkning (Tareq Alsaody & Karin Magnusson)

- 14:30-15:00 Fika

- 15:00 Avresa till Fysiologkliniken Danderyds sjukhus

- 16:00-18:30 Hands on-stationer med förevisning av verifiering, tejpningsteknik, svarsskrivning samt visning av utrustningar/undersökningsmaterial samt lokaler.

- 18:30 - Buffémingel på Fysiologkliniken Danderyds sjukhus

FREDAG 2 februari 2018

- 8:15-9:30 OAB - utredning och behandling (Caroline Elmér, Läkare/Specialist gynekologi och urologi, Verksamhetschef Stockholms UroGynmottagning)

- 9:30-10:00 Fika

- 10:00-11:45 Ansträngningsinkontinens hos kvinnor (föreläsare ännu ej klart) + grupptolkning av patientfall (Föreläsare + Karin Magnusson )

- 11:45-12:45 Lunch

- 12:45- 14:45 Grupptolkning av patientfall (Karin Magnusson, Tareq Alsaody, Lars-Göran Nordin)

- 14:45-15:15 Fika

- 15:15-15:45 Summering, kursutvärdering

Föreläsare:

Karin Magnusson, ST-läkare
Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus
Kursledare och metodansvarig läkare

Tareq Alsaody, överläkare urologi
VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi, Södertälje Sjukhus AB samt
överläkare på Fysiologkliniken Danderyds sjukhus

Lena Svensson, BMA (biomedicinsk analytiker)
Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus
Metodansvarig BMA

Ann-Sofi Andersson, BMA (biomedicinsk analytiker)
Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus

Anders Claezon, Överläkare
Kirurgkliniken Tiohundra AB Norrtälje

Caroline Elmér, Läkare/specialist gynekologi och urologi
Verksamhetschef Stockholms UroGynmottagning

Lars-Göran Nordin, Överläkare Klinikchef
Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus

Viktiga budskap

Det är av yttersta vikt för korrekt tolkning att hålla mycket hög kvalitet vid utförandet av urodynamiska undersökningar, att ha god kännedom om potentiella felkällor samt att värdera undersökningens representativitet.

Referenser

- Good Urodynamic Practices: Uroflowmetry, Filling Cystometry, and Pressure-Flow Studies. Neurourology and Urodynamics 2002;21(3):261-74 (Rapport från International Continence Society(ICS)
- Traces: Making Sense of Urodynamics Testing. Gray M. Urologic Nursing 2010-2012. (Artikelserie innefattande 14 delar, publicerad 2010-2012.

Genusperspektiv

Kursgivaren har strävat mot en jämn könsfördelning avseende föreläsarna.

6. Metodik

Pedagogisk metod

Katedrala föreläsningar och grupparbeten. Stor del av undervisningen bygger på analys av patientundersökningar, falldiskussioner och samtal kring resultatets kliniska betydelse för den enskilde patienten i smågrupper och därefter avslutande diskussion i storgrupp.

Kursmaterial

Åhörarkopior från föreläsningar. Nogrannt utvalda och illustrativa (avidentifierade) patientfall. Länkar till värdefulla artiklar/artikelserier (se punkt 5d).

Förberedelser

Inget krav.

Kunskapskontroll

Nej. Dock bildas en uppfattning om kunskapsläget genom de gemensamma falldiskussionerna.

7. Uppföljning

Kompetensutveckling

Kursgivarna uppmuntrar deltagarna att gärna ta kontakt (Karin Magnusson, Lena Svensson eller Ann-Sofi Andersson) efter kursen för vidare diskussion ifall det dyker upp nya frågeställningar kring utförande eller tolkning av urodynamiska undersökningar.

Kompetensöverföring

Deltagarna får material på många illustrativa patientfall som de kan förevisa på hemkliniken för diskussion/fortbildning.

8. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering genomförs av deltagarna vid kursens slut. Detta sammanställs och dokumenteras för genomgång med kursansvariga. Lipus mall för utvärdering kommer att användas.

Tidigare Lipus- eller IPULS-certifiering

Kurs nr. 20150051 respektive nr. 20160159

Planering

Hänsyn har tagits till önskemål på utvärdering av tidigare kurs, t.ex. önskemål om åhörarkopior från föreläsningar samt förberedande genomgång av tolkningsförfarandet inför grupptolkningarna.

9. Praktisk information

Startdatum

31 Jan, 2018

Slutdatum

02 Feb, 2018

Andra tidsuppgifter

Heltid. Middag kvällstid 31/1 samt mingelbuffé kvällstid 1/2.

Kursplats

Stockholm
Elite Palace Hotell (St:Eriksgatan 115, 113 43 Stockholm)

Kursorten – län

Stockholms län

Antal deltagare

Maximalt 35 st deltagare

Språk

Svenska

Avgift

6500:- ex moms, inklusive luncher, fika, en middag samt en mingelbuffé.

Kringkostnader

Resa och boende betalas av deltagare. Möjlighet till rabatterade hotellrum på kursplatsen (Elite Palace Hotell) vid snabb bokning (40 st rum finns reserverade till rabatterat pris fram till 3 veckor före kursstart, mer info i antagningsbeskedet).

Sista anmälningsdatum

19 Nov, 2017

Anmälningsförfarande

Ansökan med e-post direkt till kurssekreterare Catharina Falk,
catharina.falk@sll.se

Intyg

Intyg där det specificeras kurstitel, datum och översiktligt innehåll. För de ST-läkare som önskar ifylles även Socialstyrelsens kursintyg med specificerade delmål.

Kontaktperson

Kursledare: Karin Magnusson, karin.magnusson@sll.se
Kurssekreterare: Catharina Falk, catharina.falk@sll.se 08-123 55331
Kursadministratörer: Lena Svensson, lena.b.svensson@sll.se &
Ann-Sofi Andersson, ann-sofi.andersson@sll.se

www.ds.se/kliniskt-tillampad-urodynamik

Länk till kursens webbplats

www.ds.se/kliniskt-tillampad-urodynamik

10. Antagning

Antagningsförfarande

Rak turordning med reservation för max 2 deltagare från samma klinik.

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mail senast ca 2 veckor efter sista anmälningsdag.

Krav för deltagande

Nej. Godkännande från verksamhetschef/huvudman ansvarar deltagaren själv för.

11. Kursansvariga

Initiativtagare

Kursansvarig: Lars-Göran Nordin, klinikchef, lars-goran.nordin@sll.se
Kursledare: Karin Magnusson, ST-läkare och metodansvarig läkare, karin.magnusson@sll.se
Båda verksamma vid Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus

Ansvarig för innehåll

Karin Magnusson, metodansvarig läkare
Fysiologkliniken Danderyds sjukhus

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Karin Magnusson, ST-läkare och metodansvarig läkare för urodynamiska sektionen
Fysiologkliniken, Danderyds sjukhus
Karin Magnusson har ca 5 års erfarenhet av urodynamisk tolkning och har varit engagerad i likartad kurs vid tre tidigare tillfällen. Är sedan ca 1 år tillbaka metodansvarig läkare för den urodynamiska sektionen på Fysiologkliniken på Danderyds sjukhus.

Kursadministration

- Lena B Svensson, Biomedicinsk analytiker, Fysiologkliniken Danderyds sjukhus
- Ann-Sofi Andersson, Biomedicinsk analytiker, Fysiologkliniken Danderyds sjukhus
- Catharina Falk, kliniksekreterare, Fysiologkliniken Danderyds sjukhus

Övriga samarbetspartners

Representanter från Synmed Medicinteknik AB respektive MEQnordic/Allytec närvarar under några timmar under kursens andra dag för förevisning av och diskussion kring apparatur och material.

Målgruppsrepresentant

Diskussioner kring lämpliga patientfall har förts med i första hand föreläsarna Tareq Alsaody och Anders Claezon vilka båda ofta remitterar patienter för urodynamisk undersökning.
- Tareq Alsaody, överläkare urologi, VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi, Södertälje Sjukhus AB samt anställd överläkare på Fysiologkliniken Danderyds sjukhus.
- Anders Claezon, överläkare, Kirurgkliniken Tiohundra AB, Norrtälje.

12. Finansiering

Finansiering

- Deltagarnas kursavgifter.
- Synmed Medicinteknik AB respektive MEQnordic/Allytec (distributörer av apparatur/material för urodynamisk undersökning) som kommer att förevisa sina produkter under några timmar under kursens andra dag.

Kringarrangemang

Det kommer att anordnas en kursmiddag som finansieras genom deltagarnas kursavgifter samt en mingelbuffé som delfinansieras av Synmed Medicinteknik AB respektive MEQnordic/Allytec inom ramen för proportionalitetsprincipen och måttfullhetsprincipen (Överrenskommelse om samverkansregler).

Sponsorers närvaro

Representanter från Synmed medicinteknik AB respektive MEQnordic/Allytec deltar vid demonstration av lokalerna och undersökningsapparatur/material på DS och finns då tillgängliga för att besvara tekniska frågor samt för att förevisa utrustningar (från MMS och Laborie) och olika katetertyper som de distribuerar.

Jävsförhållande

Inga potentiella jävsförhållanden.